Geko Online İnsan Kaynakları Yönetimi

GEKO İnsan Kaynakları; GEKO Ön Muhasebe, GEKO Genel Muhasebe, GEKO Demirbaş ve GEKO Satın Alma modülleriyle tam uyumlu olarak çalışmayı hedeflemiştir.

Satın Al

custom-header

Geko Online İnsan Kaynakları Yönetimi Özellikleri :

GEKO İnsan Kaynakları 21. Yüzyılın ve onun getirdiği Bilişim Devriminin gereklerini yerine getirecek kadar Genç, Esnek,  Kullanıcı dostu ve Organize bir yapıya sahiptir.

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru hızla değişen iş dünyasında Hizmet Sektörünün gelişmesinin yanında bir başka büyük devrim daha yaşandı. Bu da firmaların en büyük zenginliğinin çalışanları olduğu gerçeğiydi.

Farkı yaratan insandı. Yaratıcılık ön plana çıkmış, firmalar İnovasyon kavramı ile tanışmıştı. Çalışanların firma organizasyonu olsun, iş süreçleri olsun, işin yapılışı olsun sahip olduğu fikirler önem kazanmış firmayı rakiplerinden öne çıkartacak yaratıcı fikirlerin ancak bu çalışanlardan çıkacağının farkına varılmıştı.

Firmaların çalışanlara olan yaklaşımları değişmiş, onların gelişimine (Gelişim Yönetimi), Performansının arttırılmasına (Performans Yönetimi), Sosyal Aktiviteler düzenlemeye (Aktivite Yönetimi), İşe Alımlarda sistematik davranmaya (İşe Alma Yönetimi), firma içi organizasyonda ve çalışanların kariyer beklentilerini karşılamada profesyonel davranmaya (Organizasyon ve Kariyer Yönetimi) başlamışlardı. Bütün bu yapıları bir araya getirecek bir üst yapı gerekiyordu. İnsan Kaynakları böyle doğdu.   

Firmanın personelleri üzerinden yapılan her türlü işlem İnsan Kaynakları modülü vasıtasıyla yapılmaktadır.

GEKO İnsan Kaynakları şimdilik iki alt modülden oluşmaktadır.

PERSONEL YÖNETİMİ : Personel Yönetiminde, firmada çalışan personellerin Kişisel, Ücret, SGK, İşyeri ve Hesap bilgileri tutulmaktadır. Bu modül İnsan Kaynakları programının kalbidir. Personele ait tüm bilgiler bu modülde tutulmakta olup diğer tüm modüllerle ilişki halindedir. 

Personel Yönetimi alt modülü kart ve tanımsal alanlar açısından en zengin modüldür. Personelin ücretlerini; aylık, günlük, saatlik girebilir; brüt ücret, net ücret seçimi yapabilir, avans limit belirleyebilirsiniz. Personel İşe Giriş, İşten Çıkış bildirgelerini alabilir, personelin aile bilgilerini girebilir, sağlık durumunu takip edebilir, adres – erişim bilgilerini kaydedebilir, hangi kanunlardan faydalanacağını seçebilir, firma içi pozisyonunu belirtebilir, personele ait belgelere ulaşabilirsiniz.

Personele özel AGI tutarını seçebilir, not alabilir, okul ve eğitim bilgilerini girebilir, kimlik bilgileri üzerinden nüfus cüzdanı bilgilerini kaydedebilirsiniz. Personelin Gelir vergisi, Damga Vergisi ve primini hangi hesap planına bağlanacağını seçebilir, Muhasebe tarafında personel bazında hesap planı üzerinden takibin yapılabilmesi sağlanabilmektedir. 

BORDRO YÖNETİMİ
: Bordro Yönetimi alt modülü ile personelin bordroları hesaplanabilmekte, brütten nete netten brüte maaş hesabı yapılabilmektedir. Ay içerisinde farklı bordroları hesaplatılabilmekte, toplu bir şekilde bordro şablonları üzerinden personellerin bordrolarını oluşturabilmektedir. İstenilen sayıda Bordro Çalışma Tanımı ekleyip bunlar üzerinden personellere ödeme - kesinti yaptırılabilmekte, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanabilmektedir. İstenirse bu çalışma tanımları Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve SGK Kesintilerinden muaf tutulabilmektedir. Ayrıca bordro çalışma tanımlarında mesailere katsayı eklenip verilecek saatlik – günlük ücret o katsayı ile çarpılıp hesaplama yapılabilmektedir.

Personelin
  net ücreti hesaplanırken, bağlı olduğu kanunlara göre ayrı ayrı istisnalar ve kesintiler görülebilmekte, istendiğinde bunların ayrıntılı çıktısı alınabilmektedir.

Bordro hesaplaması yapılırken istendiğinde toplu olarak firma, işyeri, departman ve personelin tabi olduğu Bordro No1, Bordro No 2 bazında hesaplanabilir; istenildiğinde de tek bir personelin bordrosu eklenip istenilen değerler girilip hesaplama yaptırılabilmektedir.

Bordrosu hesaplanmış personelleri toplu olarak görebilir, brüt maaş, net ücret, işçi primi, işveren primi değerleri direkt ekran üzerinden görülebilmektedir. Ayrıca bu alanlar toplu olarak Excel, Word ve CSV formatında dosyalara aktarılabilmektedir.